Lean On Me

Lean On Me arbetar för att kort- och långsiktigt förbättra livskvalitén för barn och ungdomar runt om i landet som fått en alldeles för tuff start i livet.

Oavsett om det gäller svår sjukdom, olycka eller sociala missförhållanden så ska Lean On me finnas där som någon att luta sig mot när det blåser. Dels genom positiva och inspirerande upplevelser, men också via fadderskap, där personer med egna erfarenheter av situationerna barnen och ungdomarna befinner sig i, ska kunna ingjuta hopp och tro, och verka som en upplyst fyr, i det som annars för en ung person kan kännas som ett totalt mörker.

Vår målsättning är att inget barn, och ingen ungdom, ska känna sig ensam i en situation den varken har valt, eller förtjänar. 


Bli fadder

Vi söker dig som vill dela med dig av din framgångssaga till någon som är i samma situation som du en gång var i.

Känner du att du har erfarenheter som är viktiga att förmedla, oavsett om du kommer från en socialt utsatt situation, eller om du är överlevare efter en svår sjukdom eller olycka så finns det barn där ute som behöver höra att allt kommer lösa sig, från någon som varit i deras situation.

LEAN ON ME

Stiftelsens ändamål är att stötta, stimulera och förbättra livskvalitén för barn och ungdomar, som genom sjukdom, olycka eller social misär har fått en hård och orättvis start i livet, genom medel som erhållits i form av gåvor, bidrag, och testamentariska förordnanden från utomstående samt andra medel som kan tillfalla Stiftelsen.

“Vår målsättning är att inget barn, och ingen ungdom, ska känna sig ensam i en situation den varken har valt eller förtjänar. “

Oavsett om vi pratar om svår sjukdom eller olycka som kan skapa ett psykologiskt utanförskap eller om vi pratar om barn i social misär, så ska Lean On Me och dess volontärer finnas där som en stöttepelare.