Stiftelsen LeanOnMe har ett 90-konto vilket innebär att vi står under oberoende kontroll och granskning av Svensk Insamlingskontroll.
Denna kvalitetsstämpel betyder bl a att insamlade medel kommer ändamålet till godo utan onödiga administrativa kostnader
– minst 75 procent av din gåva går till ändamålet.

För mer information besök Svensk insamlingskontroll: https://www.insamlingskontroll.se/