BLI FADDER

BLI Fadder

En stor del av Lean On Mes verksamhet bygger på möten med barn och ungdomar som antingen råkat illa ut via sjukdom eller olycka, eller som har hamnat i en social situation som inget barn bör befinna sig i.

Dessa barn och ungdomar behöver någon att relatera till. Någon som varit i samma situation som dem, och kommit vidare.

Vi söker dig som vill dela med dig av din framgångssaga till någon som är i samma situation som du en gång var i. Känner du att du har erfarenheter som är viktiga att förmedla, oavsett om du kommer från en socialt utsatt situation, eller om du är överlevare efter en svår sjukdom eller olycka så finns det barn där ute som behöver höra att allt kommer lösa sig, från någon som varit i deras situation.

Arbetet är långsiktigt och du följer dina ”fadderbarn” under längre tid. Förmodligen kommer ni bli goda vänner, och barnet kommer garanterat ge dig lika mycket tillbaka som du ger. Det är en ära att vara fadder hos Lean On Me.

Hör av dig om du är intresserad.