OM LEAN ON ME

Idén bakom stiftelsen har växt fram efter Peder Karlssons mångåriga samarbete med andra stiftelser under hans arbete med Racing Rascals, Barneventet som funnits i 10 år och som uppfylld drömmar för många hundra missunnade barn.

Förutom att hans insyn i andra stiftelser har påvisat vad som saknas så har övertygelsen om hur viktigt det här är för barnen bara växt med åren. Positiva upplevelser att se fram emot, och tänka tillbaka på, påverkar barnen i större utsträckning än vad de flesta kan förstå. Att komplettera detta med ett mer långsiktigt tänk på faddersidan känns helt självklart.

Vi ska hjälpa barn och ungdomar nu, och sen. Oavsett om vi pratar om svår sjukdom eller olycka som kan skapa ett psykologiskt utanförskap, eller om vi pratar om barn i social misär, så ska Lean On Me och dess volontärer finnas där som en stöttepelare. 

Stiftelsens ändamål är att stötta, stimulera och förbättra livskvalitén för barn och ungdomar, som genom sjukdom, olycka, eller social misär har fått en hård och orättvis start i livet, genom medel som erhållits i form av gåvor, bidrag, och testamentariska förordnanden från utomstående samt andra medel som kan tillfalla Stiftelsen.